PROTISLNEČNÉ FÓLIE

       
 • Architektúra budov sa dnes už dlhú dobu uberá smerom, kde sklo zohráva veľmi doležitú úlohu. Architekti s obľubou používajú sklené tabule na tvorbu opláštenia budov. Sklo umožňuje vytvárať veľmi posobivé a atraktívne stavby. Veľké sklené okná poskytujú jedinečný výhľad. Pri moderných stavbách sa neodmyslitelne používa technika na zabezpečenie príjemnej pracovnej klímy, či už sa jedná o vykurovanie alebo klimatizáciu. Sklený plášť budovy tvorí hlavne ochranný kabát budov pred vonkajšími vplyvmi. Stále používanejším prvkom architektúry sa stávajú fólie. Dokážu zmeniť vzhľad , spríjemniť prácu aj ochrániť. V dnešnej dobe je ochrana majetku stále doležitejšou témou. Netýka sa to len kriminality, stále vačších výkyvov počasia, nehod, ale aj bohužial aj terorizmu.
 • Naša spoločnosť NASCAR sa už od roku 1997 zaoberá predajom a montážou autofólií, protislnečných a bezpečnostných fólií. Od roku 2006 sa zaoberáme celkovým polepom karosérií. v roku 2011 pribudla do ponuky aj montáž čírej polyuretánovej fólie na ochranu laku. V súčasnosti rokujeme o rozšírení ponuky o produkty, ktoré významne prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti budov.
 • Vznik protislnečných fólií sa datuje približne do začiatku 60-tich rokov minuleho storočia. Povodnou úlohou fólií bolo vyrovnávať energetickú nerovnováhu medzi vykurovaním v zime a solárnym ohrevom v lete. Neskor sa podarilo zakomponovať do fólií rozne farebné odtiene napr. bronz, šedá, zlatá a pod čo umožnilo sa začať pohrávať aj s architektúrou budov. Pri neustále sa zvyšujúcich cenách za energie sa protislnečná fólia stáva stále lepšou investíciou na šetrenie s energiami. Fólie významne znižujú uhlíkovú stopu budovy t.z., že odpadajú zbytočne veľké náklady na rekonštrucie skleného opláštenia budov.
 • Výhody protislnečných fólií:
 • znižujú prechod tepelného žiarenia
 • znižujú náklady na prevádzku klimátizácie (znižovanie množstva vypúštaných emisií prevádzkou)
 • znižujú náklady na vykurovanie, fólia v zimných mesiacoch odráža teplo spat do interiéru (znižovanie množstva vypúšťaných emisií prevádzkou)
 • pri práci na počítačoch znižuje odlesky v monitorch
 • obsahujú UV filter
 • je hygienickejšia po stránke údržby napr. zdravotnícke zariadenia
 • architektonicky dotvára vzhľad budovy a tým aj okolia
 • pri rekonštrukciach budov zanecháva nižšiu uhlíkovú stopu
 • po rozbití čiastočne drží tabulu skla spojenú, čím zabraňuje zraneniu
 • znižuje blednutie farieb v interiéry (steny, nábytok, koberce, podlaha)
 • zabezpečujú privátnu zónu
 • anti- graffiti fólia umožňuje očistiť okná výkladov alebo vlakov do povodného stavu

VYSVETLIVKY K TECHNICKÝM PARAMETROM:

Total solar energy        Celková slnečná energia : Je to množstvo slnečnej energie zo slnečného spektra, ktoré dopadá na zemský povrch. To obsahuje UV A, UV B, viditeľné svetlo a infračervené svetlo do cca 2500 nm

 • Total solar energy transmitted         Priepustnosť slnečnej energie : Údaj o množstve slnečnej energie, ktorú prepúšťa sklo do interiéru budovy.
 • Total solar energy reflected               Odraz slnečnej energie : Údaj o množstve slnečnej energie, ktorú odráža sklo spať do exteriéru. Toto množstvo energie neprechádza do interiéru budovy.
 • Total solar energy absorbed              Absorbcia snečnej energie : Údaj o množstve energie, ktorú absorbuje tabuľa skla do seba. Sklo sa na dotyk ohrieva a odráža melé množstvo tepla do miestnosti. Vačšina absorbovanej energie je odvádzaná von do exteriéru.

Visible light         Viditeľné svetlo : Je to elektromagnetické žiarenie ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné ľudským okom, čiže žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm (alebo 300/350/400 nm) do 780 (alebo 700/750/760/800) nm. Fyziologický vnem, ktorý spôsobuje viditeľné svetlo v ľudskom oku, sa nazýva videnie.

 •  Visible light transmitted        Priepustnosť svetla : Množstvo viditeľného svetla, ktoré prechádza sklom do budovy. Pri fóliach sa týmto údajom určuje tmavosť resp. svetlosť fólie.
 •  Visible light reflected interior       Odrazené viditeľné svetlo interiér : Množstvo viditeľného svetla, ktoré odráža sklo spať do interiéru. Keď stojíte v interiéri, tak vyššia hodnota odrazivosti znamená, že sklo sa javí zrkadlovejšie.
 •  Visible light reflected exterior     Odrazené viditeľné svetlo exteriér : Množstvo viditeľného svetla, ktoré odráža sklo do exteriéru. Keď stojíte v exteriéri, tak vyššia hodnota odrazivosti znamená, že sklo sa javí zrkadlovejšie z vonku.

Emmisivity         Emisivita  : Schopnosť povrchu odrážať infračervenú energiu. Pri okenných fóliach to znamená, aké množstvo tepla sa bude odrážať spať do miestnosti. Označuje sa ε. Emisivita absolútne čierneho telesa = 1, emisivita ideálneho zrkadla = 0. Emisivita reálnych povrchov je 0 < ε < 1. Spolu s emisivitou určujeme aj reflexivitu. Táto veličina určuje množstvo odrazeného žiarenia, je nepriamoúmerná emisivite. Súčet emisivity a reflexivity je rovný 1. Dá sa povedať, že sklo, alebo fólia s nízkou emisivitou majú dobrú schopnosť odrážať teplo spať do miestnosti.

 Ultraviolet light rejected           Odraz ultrafialového žiarenia : Je elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke od 100 nm do 400 nm.Ultrafialová oblasť sa delí na UVA s vlnovou dĺžkou 315 nm až 400 nm, UVB s vlnovou dĺžkou 280 nm až 315 nm a UVC s vlnovou dĺžkou 100 nm až 280 nm. Pri fóliach označuje množstvo ultrafialového žiarenia, ktoré fólia pohltí, alebo odrazí mimo budovy.

Glare reduction        Zníženie oslňovania  : Zníženie oslňovania slnečným žiarením  za sklom v porovnaní s nezalepením oknom. Čím vyššie % , tým vyššie je zníženie oslňovania slnečným žiarením.

Luminous efficacy      Svetelná účinnosť  :Pomer priepustnosti viditeľného svetla k prenosu tepelného žiarenia. Vysoký pomer znamená, že fólia má vysokú žádrž tepelnej energie v porovnaní s jej prenosom viditeľného svetla.

Shading coefficient     Tieniaci koeficient  : Pomer prestupu slnečnej energie skla s fóliou ku sklu s nenalepenou fóliou. Čím nižší je pomer, tým vyššií je odraz slnečnej energie.

Infrared light rejected       Odraz infračerveného žiarenia  : Je množstvo odrazeného infračerveného žiarenia fóliou buď priamym odrazom alebo absorbciou do fólie. Infračervené žiarenie  má vlnovú dĺžku medzi 760 nm až 1 mm.

Total solar energy rejected     Celkový odraz slnečnej energie  : Je to celkové množstvo tepelnej energie, ktorú dokáže fólia udržať mimo budovu.

Solar heat gain coefficient : Podobný parameter ako tieniaci koeficient s dodatkom, že pri tejto hodnote sa berie do úvahy aj energia, ktorá je spätne vyžiarená späť do miestnosti zo skla, ktoré je zahriatie v dôsledku zvýšenej absorpcie. Platí, že nižšie číslo znamená lepší odvod teplého vzduchu.

Appearance  Vzhľad  :  Približný vzhľad alebo farba fólie

Technické parametre k protislnečným fóliam   Johnson Window Film

   
 
TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTNOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89,00% 14,00% 8,00% 0,00%
DN 60 neutrálny 63,00% 30,00% 11,00% 30,00%
DN 50 neutrálny 49,00% 39,00% 14,00% 45,00%
DN 35 neutrálny 37,00% 45,00% 18,00% 58,00%
DN 20 neutrálny 22,00% 60,00% 26,00% 75,00%
DN 15 neutrálny 18,00% 62,00% 19,00% 80,00%
DN 35 EXT* neutrálny 37,00% 49,00% 16,00% 59,00%
DN 20 EXT* neutrálny 22,00% 63,00% 26,00% 75,00%

*EXT      montáž možná aj z exteriéru

 
TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTNOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89% 14% 8% 0,00%
SB 50 bronz 54% 47% 16% 39%
SB 30 bronz 33% 66% 27% 63%
SB 20 bronz 20% 77% 37% 77%

 

TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89% 14% 8% 0,00%
SS 35 striebro 35% 65% 40% 61%
SS 20 striebro 19% 77% 57% 79%
SS 35 EXT* striebro 35% 64% 40% 60%
SS 20 EXT* striebro 20% 74% 52% 77%
*EXT   montáž možná aj z exteriéru

      

 

TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTNOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89% 14% 8% 0,00%
SV 40 dual reflective 50% 44% 16% 44%
SV 30 dual reflective 27% 67% 38% 70%
SV 10 dual reflective 8% 82% 58% 91%
SV 40 EXT* dual reflective 45% 50% 19% 49%
SV 30 EXT* dual reflective 29% 66% 36% 68%
SV 10 EXT dual reflective 9% 82% 56% 90%
*EXT   montáž možná aj z exteriéru*

TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTNOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89% 14% 8% 0,00%
NS 35 dual reflective 35% 50% 17% 60%
NS 25 dual reflective 28% 51% 16% 69%
NS 15 dual reflective 17% 52% 14% 81%
NS 05 dual reflective 6% 69% 12% 94%

TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTNOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89% 14% 8% 0,00%
PD 55 natural 59% 40% 11% 34%
PD 45 natural 50% 48% 13% 44%
PD 35 natural 42% 54% 16% 53%

 

TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTNOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89% 14% 8% 0,00%
MBL 35 modré zrkadlo 35% 50% 11% 61%
MBL 20 modré zrkadlo 19% 68% 21% 78%
MGN 30 zelené zrkadlo 35% 48% 9% 61%
MGN 20 zelené zrkadlo 19% 68% 18% 79%
MGD 35 zlaté zrkadlo 32% 65% 35% 64%
MGD 20 zlaté zrkadlo 17% 77% 50% 81%

TYP FÓLIE VZHĽAD PRIEPUSTNOSŤ SVETLA ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo jasný 89% 14% 8% 0,00%
UV Clear jasný 91% 12% 8% -2%
WHITE FROST biela 75% 24% 18% 16%
BLACK OUT čierna 0% 70% 6% 100%