BEZPEČNOSTNÉ FÓLIE

    
 • Ochrana majetku je v dnes veľmi aktuálna téma. Každý deň sa zo správ dozvedáme o trestných činoch a s nimi súvisiacim poškodením majetku. Veľká vačšina obchodných prevádzok používa samozrejme výklady na prezentáciu svojej ponuky. Prvotnou funkciou výkladu je prilákať potenciálnych zákazníkov. Avšak je doležité myslieť aj na to, ako je prevádzka ochránená pred nežiaducími návštevníkmi. Najľahší sposob, ako vniknúť do objektu je rozbitie samotného skla.Bezpečnostné fólie majú za úlohu toto riziko znížiť na čo najnižšiu úroveň. Vniknutie do objektu cez takto zabezpečenú tabuľu je obtiažnejšie a odradí od ďaľšej námahy.
 •   Ochrana zdravia. Pri manipulácii zo sklom častokrát dochádza k menším či vačším nehodám. Sklo može prasknúť, alebo sa úplne rozbiť. Zranenia od rozbitého skla sú bolestivé a vyžadujú  si takmer  vždy lekárske ošetrenie. Ochrana skla bezpečnostnou fóliou je vítaná všade tam, kde ľudia prichádzajú do styku zo sklom. Jej použitie je opodstatnené nie len na výkladoch obchodov, ale aj v budovách s veľkým pohybom osob napr. školy, školky, nemocnice, banky atď.
 • Počasie. Fólie plnia ochrannú funkciu aj pri živelných pohromách.V súčasnosti zmena klímy  stále častejšie ohrozuje bezpečnosť  ľudí už aj v našich zemepisných šírkach. Pri silnom vetre alebo pri krupobití možu lietajúce predmety narobiť veľké škody, nehovoriac o prípadoch, keď letiace úlomky prerazia sklené výplne a sposobuju škody aj v interiéroch.
 • Terorizmus. Je to slovo o ktorom sme doteraz počuli vždy len v zahraničných správach a neprikladali mu až takú pozornosť. Je smutné, že teroristické útoky sa odohrávajú stále bližšie. Pri výbuchu sa uvoľňuje obrovská energia v podobe tlakovej vlny ktorá pácha obrovské škody. Bezpečnostná fólia v závislosti od použitej hrúbky tokáže škody eliminovať. Sklo je síce výbuchom zničené, ale hrúbka fólie a pevnosť lepidla dokážu tabule skla udržať vcelku a ochrániť ľudí a predmety v interiéry relatívne nepoškodené. To isté platí aj pre použitie bezpečnostnej fólie vo výbušnom prostredí výrobných priestorov. V potravinárskej výrobe sa používa na ochranu výrobkov pri náhodnom poškodení technologických zariadení napr. pekárne, alebo reštaurácie či školské jedálne. Ako vidieť, bezpečnostná fólia ma široké uplatnenie a jej využitie do budúcnosti bude stále rozumnejšou investíciou do ochrany majetku alebo vlastného zdravia.
 • Bezpečnostné fólie slúžia hlavne na ochranu pred vniknutím do objektu sklenými plochami. Vyrábajú sa v roznych hrúbkach od 50-400 mikrónov. Vačšinou sa používajú v čírej farbe, ale sú aj verzie vo farebných odtieňoch. Fólie obsahujú UV filter a tvrdenú vrstvu proti poškriabaniu. Spomaľujú šírenie požiaru v budove cez presklené plochy. Pri použití čírej fólie jej montáž nevidno na sklenej tabuly. Slúžia  ako náhrada oceľových mreží. Pevnosť fólie je závislá od jej hrúbky. Čím je fólia hrubšia, tým je ťažšie vytlačiť tabuľu skla z rámu.
 • Príklady použitia bezpečnostných fólií:
 • presklenia bánk
 • výklady obchodov
 • okná rodinných domov
 • výrobné prevádzky: reštaurácie, školské jedálne,
 • potravinársky priemysel: ochrana sklenej technológie pri výrobe potravín
 • výbušné prostredie
 • nemocnice, medical centrá
 • ochrana budov vyššieho významu: štátne budovy, archívy, veľvyslanectvá

Technické parametre k bezpečnostným fóliám : Johnson Window Film

Všety fyzické a solárne  parametre bezpečnostných fólií sú merané na čírom skle hrúbky 6 mm.

Účinnosť bezpečnostnej fólie pri výbuchu bomby alebo pri priemyselnej havárii si možete pozrieť : TU

TYP FÓLIE      VZHĽAD   PRIEPUSTNOSŤ SVETLA    ODRAZENÁ SLNEČNÁ ENERGIA    ODRAZENÉ VIDITEĽNÉ SVETLO   ZNÍŽENIE OSLŇOVANIA
Číre sklo      jasný                 88%                     18%                        8%                 0%
SEC02      jasný                 88%                     18%                        9%                 1%
SEC04      jasný                 98%                     18%                        9%                 1%
SEC07      jasný                 87%                     19%                       10%                 2%
SEC08      jasný                 87%                     20%                       10%                 2%
SEC11      jasný                 86%                     20%                       10%                 3%
SEC12      jasný                 86%                     21%                       11%                 3%
S4DN35    neutrálny                 37%                     50%                       17%                 59%
S4DN20    neutrálny                 22%                     62%                       26%                 75%
S4SS35     striebro                 35%                     64%                       40%                 62%
S4SS20     striebro                 19%                     77%                       57%                 79%